คอมพิวเตอร์พกพา (Handheld Computer) UROVO V5000

In stock
SKU
V5000
Features สามารถอ่านบาร์โค้ด 1D และ 2D, radio frequency card, IC card ได้
คอมพิวเตอร์พกพา ออกแบบให้เหมาะกับการใช้งาน IP64 มีระดับการป้องกัน และรองรับการใช้งานของธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ
สามารถรองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายในพื้นที่กว้าง GPRS/GSM,3G,Bluetooth,WIFI
สามารถเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน USB, RS232 และรองรับการติดต่อสื่อสารด้วยเสียง
รองรับระบบ Windows CE 6.0 & Android 2.3 และมีการพัฒนาอินเตอร์เฟซของ SDK สำหรับการใช้งานมากขึ้น
1 Year Warranty
Features สามารถอ่านบาร์โค้ด 1D และ 2D, radio frequency card, IC card ได้
คอมพิวเตอร์พกพา ออกแบบให้เหมาะกับการใช้งาน IP64 มีระดับการป้องกัน และรองรับการใช้งานของธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ
สามารถรองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายในพื้นที่กว้าง GPRS/GSM,3G,Bluetooth,WIFI
สามารถเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน USB, RS232 และรองรับการติดต่อสื่อสารด้วยเสียง
รองรับระบบ Windows CE 6.0 & Android 2.3 และมีการพัฒนาอินเตอร์เฟซของ SDK สำหรับการใช้งานมากขึ้น
1 Year Warranty
Click to Save the product in Your Messenger and get support

คอมพิวเตอร์พกพา (Handheld Computer) & PDA UROVO รุ่น V5000

          เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (handheld computer) UROVO V5000 สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ ง่ายต่อใช้งาน ส่วนใหญ่ใช้ในการจัดการทรัพย์สิน, การขนส่ง, การกำกับดูแลความปลอดภัยที่เกี่ยวกับยาเสพติด และการจัดการงานอุตสาหกรรม โดยเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ UROVO V5000 มีการเชื่อมต่อแบบไร้สายในระยะไกล มีประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลจำนวนมาก สามารถใช้กับอุตสาหกรรมระดับสูงได้ และมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะกับประสิทธิภาพการใช้งาน  

          คอมพิวเตอร์พกพา (handheld computer) UROVO V5000 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ที่สามารถ อ่านบาร์โค้ด ได้อย่างชาญฉลาด และมีการบูรณาการฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายให้เหมาะสมกับธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งมีระบบปฏิบัติการที่รวมเอา Windows CE และ Android มาใช้งานร่วมกัน เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติที่สำคัญของ คอมพิวเตอร์พกพา (Handheld Computer) or PDA UROVO รุ่น V5000

• คอมพิวเตอร์พกพา สามารถจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
• คอมพิวเตอร์พกพา จัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงจากผู้ให้บริการ
• สามารถอ่านบาร์โค้ด 1D และ 2D, radio frequency card, IC card ได้
• คอมพิวเตอร์พกพา สามารถปรับการทำงานให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
• คอมพิวเตอร์พกพา ออกแบบให้เหมาะกับการใช้งาน IP64 มีระดับการป้องกัน และรองรับการใช้งานของธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ
• การเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์พกพา มีเครือข่ายที่หลากหลาย สามารถรองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายในพื้นที่กว้าง
       - GPRS/GSM
       - 3G
       - Bluetooth
       - WIFI
• สามารถเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน USB, RS232 และรองรับการติดต่อสื่อสารด้วยเสียง
• คอมพิวเตอร์มือถือ มีพื้นที่ในการเก็บข้อมูลมาก
• รองรับ Micro SD/TF สูงสุดถึง 16GB
• รองรับระบบแบบ Dual
• รองรับระบบ Windows CE 6.0 & Android 2.3 และมีการพัฒนาอินเตอร์เฟซของ SDK สำหรับการใช้งานมากขึ้น

  Datasheet

  

Urovo V5000

Features สามารถอ่านบาร์โค้ด 1D และ 2D, radio frequency card, IC card ได้
คอมพิวเตอร์พกพา ออกแบบให้เหมาะกับการใช้งาน IP64 มีระดับการป้องกัน และรองรับการใช้งานของธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ
สามารถรองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายในพื้นที่กว้าง GPRS/GSM,3G,Bluetooth,WIFI
สามารถเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน USB, RS232 และรองรับการติดต่อสื่อสารด้วยเสียง
รองรับระบบ Windows CE 6.0 & Android 2.3 และมีการพัฒนาอินเตอร์เฟซของ SDK สำหรับการใช้งานมากขึ้น
1 Year Warranty