คอมพิวเตอร์พกพา (Handheld Computer) Unitech HT580L

In stock
SKU
HT580L
Features คอมพิวเตอร์มือถือมีขนาดเล็กกะทัดรัด ง่ายต่อการใช้งาน
คอมพิวเตอร์มือถือมีเครื่องอ่านค่าบาร์โค้ดในตัว
การติดต่อกับ Host ด้วย Bluetooth 1.1 ระยะห่างสูงสุด 20 เมตร
คอมพิวเตอร์มือถือมีหน่วยความจำ 2 MB
ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือแสดงจอ LCD และมีปุ่มกด
1 Year Warranty
Features คอมพิวเตอร์มือถือมีขนาดเล็กกะทัดรัด ง่ายต่อการใช้งาน
คอมพิวเตอร์มือถือมีเครื่องอ่านค่าบาร์โค้ดในตัว
การติดต่อกับ Host ด้วย Bluetooth 1.1 ระยะห่างสูงสุด 20 เมตร
คอมพิวเตอร์มือถือมีหน่วยความจำ 2 MB
ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือแสดงจอ LCD และมีปุ่มกด
1 Year Warranty
Click to Save the product in Your Messenger and get support

คอมพิวเตอร์พกพา (Handheld Computer) or Mobile Computer Unitech HT580L (Bluetooth Memory Scanner)

          คอมพิวเตอร์พกพา (Handheld Computer) Unitech HT580L เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือขนาดเล็กเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยระบบ Bluetooth คอมพิวเตอร์มือถือ สามารถทำงานได้ทั้งแบบ On-line โดยส่งข้อมูลที่ได้จากการอ่านรหัสบาร์โค้ดเข้าคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงผ่านระบบไร้สาย Bluetooth และแบบ Batch โดยเก็บข้อมูลไว้ที่เครื่องก่อนแล้วส่งให้คอมพิวเตอร์ในภายหลัง  คอมพิวเตอร์มือถือเหมาะสำหรับร้านค้าปลีกหรือธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการเก็บข้อมูลด้วยระบบบาร์โค้ดแบบง่ายๆ
 
          คอมพิวเตอร์พกพา (Handheld Computer) Unitech HT580L เหมาะสำหรับร้านค้าปลีกหรือธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการเก็บข้อมูลด้วยระบบบาร์โค้ดแบบง่ายๆ ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือมีขนาดเล็ก มีปุ่มกดและหน้าจอแสดงผลที่ง่ายต่อการใช้งาน มีโปรแกรมการใช้งานสำเร็จรูป ใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม ข้อมูลสามารถส่งมาที่คอมพิวเตอร์ได้ทันทีด้วย Bluetooth หรือส่งข้อมูล หลังจากเก็บข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ได้ด้วย Bluetooth หรือ USB Cable 

คุณสมบัติสำคัญ คอมพิวเตอร์พกพา (Handheld Computer) Unitech HT580L

• คอมพิวเตอร์มือถือมีขนาดเล็กกะทัดรัด ง่ายต่อการใช้งาน
• คอมพิวเตอร์มือถือมีเครื่องอ่านค่าบาร์โค้ดในตัว
• การติดต่อกับ Host ด้วย Bluetooth 1.1 ระยะห่างสูงสุด 20 เมตร
• คอมพิวเตอร์มือถือมีหน่วยความจำ 2 MB
• ส่งข้อมูลมาที่ Host ได้ทันทีถ้าอยู่ในระยะที่รับสัญญาณได้ ในกรณีที่อยู่นอกขอบข่ายของสัญญาณ เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือจะเก็บข้อมูลไว้ และจะส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อเข้าเขตที่รับสัญญาณไว้
• ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือแสดงจอ LCD และมีปุ่มกด
• โปรแกรมใช้งานสำเร็จรูปแบบตั้งค่ารูปแบบการใช้งานได้
• น้ำหนักของคอมพิวเตอร์มือถือ 150 กรัม

  Datasheet

  

Unitech HT580L

Features คอมพิวเตอร์มือถือมีขนาดเล็กกะทัดรัด ง่ายต่อการใช้งาน
คอมพิวเตอร์มือถือมีเครื่องอ่านค่าบาร์โค้ดในตัว
การติดต่อกับ Host ด้วย Bluetooth 1.1 ระยะห่างสูงสุด 20 เมตร
คอมพิวเตอร์มือถือมีหน่วยความจำ 2 MB
ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือแสดงจอ LCD และมีปุ่มกด
1 Year Warranty