คอมพิวเตอร์พกพา (Handheld Computer) Bluebird BIP 1300

In stock
SKU
BIP 1300
Features สามารถสื่อสารได้หลายรูปแบบทั้ง GSM/GPRS และ Wireless LAN
ทำงานได้หลายอย่างในหนึ่งเดียวได้แก่ Printer, MSR, IC Card Reader, Barcode Scanner และ Digital Camera
ออกแบบมาเพื่อความสะดวก และคงทนในการทำงานมี IC Card Reader
ทำให้สามารถใช้กับระบบรับชำระเงิน แบบ EMV Leverl 1,2 Certifications
ผ่านการรับรองจาก WEEE/RoHS (Restriction of Hazardous Hubstance)
1 Year Warranty
Features สามารถสื่อสารได้หลายรูปแบบทั้ง GSM/GPRS และ Wireless LAN
ทำงานได้หลายอย่างในหนึ่งเดียวได้แก่ Printer, MSR, IC Card Reader, Barcode Scanner และ Digital Camera
ออกแบบมาเพื่อความสะดวก และคงทนในการทำงานมี IC Card Reader
ทำให้สามารถใช้กับระบบรับชำระเงิน แบบ EMV Leverl 1,2 Certifications
ผ่านการรับรองจาก WEEE/RoHS (Restriction of Hazardous Hubstance)
1 Year Warranty
Click to Save the product in Your Messenger and get support

คอมพิวเตอร์พกพา (Handheld Computer) or Mobile Computer Bluebird Pidion BIP-1300

          คอมพิวเตอร์พกพา(Handheld Computer) รุ่น BIP-1300 ใช้ระบบปฏิบัติการ Window Mobile 5.0 มีความสามารถในการทำงานทุกอย่างในตัว ได้แก่ Printer, MSR, Barcode Scanner, IC Card Reader, GSM/GPRS , Wifi (802.11b/g), Camera, Bluetooth, IrDA, USB Host & Client และ SDIO Slot 

คุณสมบัติที่สำคัญ Handheld Computer (คอมพิวเตอร์พกพา) Bluebird Pidion BIP-1300
  • สามารถสื่อสารได้หลายรูปแบบทั้ง GSM/GPRS และ Wireless LAN
  • สามารถทำงานได้หลายอย่างในหนึ่งเดียว (all-in-one) ได้แก่ Printer, MSR, IC Card Reader, Barcode Scanner และ Digital Camera
  • สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงได้หลายชนิด เช่น Fingerprint Verification, Sign Pad รวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆ ผ่านทาง USB (Host & Client), Bluetooth และ SDIO Slot เป็นต้น
  • คอมพิวเตอร์พกพา Bluebird Pidion BIP-1300 ออกแบบมาเพื่อความสะดวก และคงทนในการทำงานมี IC Card Reader ทำให้สามารถใช้กับระบบรับชำระเงิน แบบ EMV Leverl 1,2 Certifications
  • ผ่านการรับรองจาก WEEE/RoHS (Restriction of Hazardous Hubstance) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ควบคุมมาตรฐานของอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็คทรอนิกส์ ปลอดภัยต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

  Datasheet

  

Bluebird Pidion BIP-1300

Features สามารถสื่อสารได้หลายรูปแบบทั้ง GSM/GPRS และ Wireless LAN
ทำงานได้หลายอย่างในหนึ่งเดียวได้แก่ Printer, MSR, IC Card Reader, Barcode Scanner และ Digital Camera
ออกแบบมาเพื่อความสะดวก และคงทนในการทำงานมี IC Card Reader
ทำให้สามารถใช้กับระบบรับชำระเงิน แบบ EMV Leverl 1,2 Certifications
ผ่านการรับรองจาก WEEE/RoHS (Restriction of Hazardous Hubstance)
1 Year Warranty