คอมพิวเตอร์พกพา (Handheld Computer ) AAA A-W822 (RAM 2GB/ROM 128GB)

In stock
SKU
A-W822-W10
Features ระบบปฏิบัติการ Windown 10
หน้าจอ ขนาด 8 นิ้ว
สแกนบาร์โค้ดแบบ 2D
สนับสนุน NFC 4G
RAM 2GB/ROM 128GB
1 Year Warranty
Features ระบบปฏิบัติการ Windown 10
หน้าจอ ขนาด 8 นิ้ว
สแกนบาร์โค้ดแบบ 2D
สนับสนุน NFC 4G
RAM 2GB/ROM 128GB
1 Year Warranty
Click to Save the product in Your Messenger and get support

คอมพิวเตอร์พกพา (Handheld Computer ) AAA A-W822 (RAM 2GB/ROM 128GB)

       AAA A-W822 เป็นระบบปฎบัติการวินโดว์ 10 มีแข็งแรงทนทานอ่านบาร์โค้ด 2D รองรับ NFC 4G หน้าจอขนาด 8นิ้ว

คุณสมบัติ คอมพิวเตอร์พกพา (Handheld Computer ) AAA A-W822 (8" Window 10)

• ระบบปฏิบัติการ Windown 10
• RAM 2GB/ROM 128GB
• หน้าจอ ขนาด 8 นิ้ว
• สแกนบาร์โค้ดแบบ 2D
• สนับสนุน NFC 4G
• มี Adapter ที่ได้มาตรฐานจากสหรัฐ

Datasheet

AAA A-W822

 

Features ระบบปฏิบัติการ Windown 10
หน้าจอ ขนาด 8 นิ้ว
สแกนบาร์โค้ดแบบ 2D
สนับสนุน NFC 4G
RAM 2GB/ROM 128GB
1 Year Warranty