คอมพิวเตอร์พกพา (Handheld Computer ) AAA A-W821 (RAM 4GB/ROM 64GB)

In stock
SKU
A-W821-4gb
Features ระบบปฏิบัติการ Windown 10
หน้าจอ ขนาด 8 นิ้ว
สแกนบาร์โค้ดแบบ 2D
สนับสนุน NFC 4G
RAM 2GB/ROM 32GB
1 Year Warranty
Features ระบบปฏิบัติการ Windown 10
หน้าจอ ขนาด 8 นิ้ว
สแกนบาร์โค้ดแบบ 2D
สนับสนุน NFC 4G
RAM 2GB/ROM 32GB
1 Year Warranty
Click to Save the product in Your Messenger and get support

คอมพิวเตอร์พกพา (Handheld Computer ) AAA A-W821Senter ST935B (RAM 4GB/ROM 64GB)

       AAA W-A821 เป็นระบบปฎบัติการวินโดว์ 10 มีแข็งแรงทนทานอ่านบาร์โค้ด 2D รองรับ NFC 4G หน้าจอขนาด 8นิ้ว

คุณสมบัติ คอมพิวเตอร์พกพา (Handheld Computer ) AAA A-W821 (8" Window 10)

• ระบบปฏิบัติการ Windown 10
• RAM 4GB/ROM 64GB
• หน้าจอ ขนาด 8 นิ้ว
• สแกนบาร์โค้ดแบบ 2D
• สนับสนุน NFC 4G
• มี Adapter ที่ได้มาตรฐานจากสหรัฐ

Datasheet

AAA A-Wุ821

 

Features ระบบปฏิบัติการ Windown 10
หน้าจอ ขนาด 8 นิ้ว
สแกนบาร์โค้ดแบบ 2D
สนับสนุน NFC 4G
RAM 2GB/ROM 32GB
1 Year Warranty