คอมพิวเตอร์พกพา (Handheld Computer ) AAA A-W621 2D scanner

In stock
SKU
A-W621-2D
Features ระบบปฏิบัติการ Windown 10
หน้าจอ ขนาด 6 นิ้ว
สแกนบาร์โค้ดแบบ 2D
สนับสนุน NFC 4G
1 Year Warranty
Features ระบบปฏิบัติการ Windown 10
หน้าจอ ขนาด 6 นิ้ว
สแกนบาร์โค้ดแบบ 2D
สนับสนุน NFC 4G
1 Year Warranty
Click to Save the product in Your Messenger and get support

คอมพิวเตอร์พกพา (Handheld Computer ) AAA A-W621 2D Scanner


       AAA A-W621 เป็นระบบปฎบัติการวินโดว์ 10 มีแข็งแรงทนทานอ่านบาร์โค้ด 2D รองรับ NFC 4G หน้าจอขนาด 6 นิ้ว

คุณสมบัติ คอมพิวเตอร์พกพา (Handheld Computer ) AAA A-W621 (6" Window 10)

• ระบบปฏิบัติการ Windown 10
• หน้าจอ ขนาด 6 นิ้ว
• สแกนบาร์โค้ดแบบ 2D
• สนับสนุน NFC 4G

Datasheet

AAA A-Wุ621

Features ระบบปฏิบัติการ Windown 10
หน้าจอ ขนาด 6 นิ้ว
สแกนบาร์โค้ดแบบ 2D
สนับสนุน NFC 4G
1 Year Warranty